Misi Sekolah

SJK(C)Keng Koon akan berusaha secara berpasukan terancang dan berterusan untuk mencapai matlamat-matlamat berikut:

Mentadbir dan mengurus sekolah dengan pengurusan berkualiti

Meningkatkan pretasi murid ke arah kecemerlangan

Melahirkan warga sekolah yang mencintai rakan sebaya sekolah dan negara

Melahirkan murid-murid yang berdisplin, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan sanggup menghadapi cabaran-cabaran.

Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam kegiatan ko-kurikulum sekolah

Visi Sekolah

Menjadikan SJK(C)Keng Koon sebuah sekolah efektif serta mencapai kecemerlangan dalam pendidikan melalui pengurusan berkualiti

Sejarah Sekolah

1922 Diasaskan di sebuah rumah kedai
1934 Berpindah ke bangunan baru berbilik tiga
1941 Ditutup kerana Perang Dunia Ke dua
1946 Dibuka semula
1989 Berkembang menjadi sekolah Gred A
1992 Berpindah ke bangunan baru bertingkat dua
2000 Sesi petang mula diadakan
2006 Bangunan baru bertingkat 4 siap dibina
kembali ke satu sesi
2011 Dewan Besar siap dibina

Senarai Nama Guru

Ang Poh Gim (GB)
Ch'ng Kee Lee (PK1)
Beh Khoon Seng (PK2)
Lim Ching Pew (PK KK)
Beh Soo La (PK PTG)
Fong Swee Kian
Su Sin Sin
Khaw Soo Nging
Goeh Kieaw Booi
Chuah Sai Khim
Lim Gaik Lee
Teoh Choon Sim
Lai Mooi Keow
Tan Saw Hoon
Heng Lee Fang
Phua Siu Lin
Bea Kia Cheng
Goeh Kah Keow
Ng Ween Tian
Tan Pin Pin
Tan Gaik Kee
Kee Khar Chuan
Chin Peng Khoon
Toh Beng Po
Tan Meng Seok
Goh Cheng Sim
Chan Saw Imm
Rosnah binti Tahir
Ooi Ai Fern
Lim Hooi Kean
Teh Phei Ching
Guy Cun She
Lee Poh Peoh
Wong Siew Fong
Tham Thew Mei
Tang Gaik Boey
Ng Mei Nee
Tan Swee Hiang
Lee Bee Kim
Ooi Swee Yan
Heah Kooi Suan
Lu Beng Lee
Law Peh Ling
Kuang Mooi Ching
Cheoh Nancy
Teoh Phaik Siew
Lim Chou Ti
Tan Bee Li
Wong He Mee
Ng Yen Ling
Chew Lee Fung
Hoor Niew Wooi
Tan Chin Fong
Teh E ling
Neoh Ai Yee
Hum Wei Kuan
Boo Chiew Nai
Tan Yang Ping
Ang Lan Nie
Ch'ng Kim Hiang
Tan Hooi Ling
Chan Kha Yong
Khor Siah Ying
Lim Seow Cheng
Ooi Geok Cheh
Chong Chai Ling
Ooi Ming Kee
Ong Lai Ing
Cheng Seok Sin
Loh Han Ying
Rohaini binti Muhammad
Teoh Yueh Fung
Sim Jong Yih
Ho Chooi Lean
Wong Huei LIng
Kho Chiew Looi
Lim Yee Sin