Senarai Nama Guru

Ang Poh Gim (GB)
Ch'ng Kee Lee (PK1)
Beh Khoon Seng (PK2)
Lim Ching Pew (PK KK)
Beh Soo La (PK PTG)
Fong Swee Kian
Su Sin Sin
Khaw Soo Nging
Goeh Kieaw Booi
Chuah Sai Khim
Lim Gaik Lee
Teoh Choon Sim
Lai Mooi Keow
Tan Saw Hoon
Heng Lee Fang
Phua Siu Lin
Bea Kia Cheng
Goeh Kah Keow
Ng Ween Tian
Tan Pin Pin
Tan Gaik Kee
Kee Khar Chuan
Chin Peng Khoon
Toh Beng Po
Tan Meng Seok
Goh Cheng Sim
Chan Saw Imm
Rosnah binti Tahir
Ooi Ai Fern
Lim Hooi Kean
Teh Phei Ching
Guy Cun She
Lee Poh Peoh
Wong Siew Fong
Tham Thew Mei
Tang Gaik Boey
Ng Mei Nee
Tan Swee Hiang
Lee Bee Kim
Ooi Swee Yan
Heah Kooi Suan
Lu Beng Lee
Law Peh Ling
Kuang Mooi Ching
Cheoh Nancy
Teoh Phaik Siew
Lim Chou Ti
Tan Bee Li
Wong He Mee
Ng Yen Ling
Chew Lee Fung
Hoor Niew Wooi
Tan Chin Fong
Teh E ling
Neoh Ai Yee
Hum Wei Kuan
Boo Chiew Nai
Tan Yang Ping
Ang Lan Nie
Ch'ng Kim Hiang
Tan Hooi Ling
Chan Kha Yong
Khor Siah Ying
Lim Seow Cheng
Ooi Geok Cheh
Chong Chai Ling
Ooi Ming Kee
Ong Lai Ing
Cheng Seok Sin
Loh Han Ying
Rohaini binti Muhammad
Teoh Yueh Fung
Sim Jong Yih
Ho Chooi Lean
Wong Huei LIng
Kho Chiew Looi
Lim Yee Sin