Misi Sekolah

SJK(C)Keng Koon akan berusaha secara berpasukan terancang dan berterusan untuk mencapai matlamat-matlamat berikut:

Mentadbir dan mengurus sekolah dengan pengurusan berkualiti

Meningkatkan pretasi murid ke arah kecemerlangan

Melahirkan warga sekolah yang mencintai rakan sebaya sekolah dan negara

Melahirkan murid-murid yang berdisplin, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan sanggup menghadapi cabaran-cabaran.

Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam kegiatan ko-kurikulum sekolah